அல் அஸ்ஹர் பள்ளி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறது

வருகிற ஏப்ரல் 26 அன்று நடைபெற இருக்கின்ற ஆண்டு விழா நிகழ்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் 


Annual Day celebrations on April 23, 2013

After successfully completed one year of our Educational services in this Alazhar School Puliamukku Block, we have decided to continue the higher classes upto standard III in our new block at NMMAS Nagar.

Annual day celebrations will be held on April 23, 2013. Parents and well wishers are requested to participate.

we kindly request each and every one of you to extend your sincere cooperation support and prayers for all success as usual in our noble cause.

Al Azhar school also requires self motivated committed teachers especially teacher training or BEd graduates for classes upto third standard. Eligible professionals are requested to contact us immediately. Salary will not be a constraint for right candidates.

Pre KG, LKG, UKG மாணவர் சேர்க்கை


அல் அஸ்ஹர் மழலையர் பள்ளிக்கூட மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது . கடையனல்லுரை சுற்றி வாழும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை இப்பள்ளியில் சேர்த்து பயன் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

தொடர்புக்கு
காதிர் அலி
00 91 8012065664

Admissions Open

Admissions are going on for the classes Pre KG, LKG and UKG. Parents are requested to contact the school Administration.
For Admissions feel free to contact
Mr. Kadir Ali
00 91 8012065664